Holistic development · To be a better man

光明磊落

Integrity 呢個字雖然可以解正直、誠實,但我總係覺得唔能夠完全表達佢嘅意思。剛剛比我搵到,integrity 譯做「光明磊落」就真係傳神啦。

一位光明磊落嘅人士當擔當以下7個唔同角色時都會咁做:
1) 身為父母當然會想在子女面前顯示自己有威嚴以受尊重,及做事絕對正確希望子女服從,覺得如果唔係咁,子女就會唔聽自己話。甚至有時不自覺會將自己受左嘅怨氣發洩落無論身形同身份都細過自己嘅子女或動物身上。但一位光明磊落嘅父母,當然首先自己要遵守規則,言行一致。假如自己犯錯,要主動道歉及改正,唔會怕在子女面前無面所以死橕不知悔改。

2) 光明磊落嘅老板唔會卸膊,唔會爭領功,唔會用權力凌駕下屬。而係會負責任、勇於接受挑戰、願意承擔後果,亦會把成功歸功於下屬。

3) 一個光明磊落嘅人當然首先要對伴侶忠誠,亦不會虐待及以語言攻擊對方。要知道語言攻擊亦是暴力的一種。此外,他亦不會作出 passive-aggressive 嘅行為。例如,對方叫自己處理某些事情時,自己拖得就拖,專登遲到而對方等,或者玩野做錯做漏夥令到對方麻煩。呢D表面無暴力但實際暗地裡反抗就叫 passive-aggressive 嘅行為。

4) 雖說打牌睇人品,原來揸車都可以睇到果個人係唔係光明磊落。塞車心急在所難免,遇到不守規則的駕車人士都亦會好嬲。而一個光明磊落嘅人士遇到呢D情況都不會表現得失控響horn或超車以報復等行為。

5) 一個位高權重嘅人好多時候都因為覺得自己好重要再忽略左其他人的感覺,更加唔會輕易同其他人道歉。例如唔係好多 interviewer 會同等左好耐嘅求職者致歉。但人地嘅時間都係時間,一個光明磊落嘅人係會懂得尊重其他人,亦會對其他受影響嘅人感到抱歉而向其道歉。

6) 現代社會生活節奏急速,當我地壓力大時都會表現得保護自己而把責任怪罪於別人,當情況有灰色地帶時更會乘機佔便宜。相反一個光明磊落嘅人唔會乘人之危,當情況模糊唔知邊個啱時,佢唔會 take advantage 攞人著數。

7) 之前在 Facebook 見到有人在垃圾桶執汽水罐再踢扁放在地上等方便以執汽水罐為生的公公婆婆。看似小事一椿,內裡意義極大。在虛擬世界指指點點好容易,捐錢唔知去左邊好無保障,去做義工又話無時間。一個光明磊落嘅人會身體力行從日常生活著手,從幫助身邊有需要人士開始,出一分力令呢個社會可以更美好。

最後,光明磊落嘅人做錯就認,要罰就企定,唔會暗角打鑊,更加唔會打完人話不在場。

原文如下:
https://www.psychologytoday.com/blog/insight-is-2020/201504/7-signs-people-integrity?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s